Met dank aan

Niemand is van iemand, niet in leven en niet in de dood. Derhalve geeft de auteur betreffende de persoonsgegevens in deze publicatie alle eventuele auteursrechten en naburige rechten op samen met alle aanverwante claims, uiteraard voor zover de wet dit toestaat. Alle gepubliceerde persoonsgegevens mogen derhalve worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in
elke vorm en op elke wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of welk een andere manier dan ook zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Suri-Search.

Bij het tot stand komen van de gealfabetiseerde persoonsgegevens is dank verschuldigd aan:

Het Nationaal Archief Suriname/Landsarchief
Mr. Jagernath Lachmonstraat 174, Paramaribo
voor het online beschikbaar stellen van historische persoonsgegevens.

Het Nationaal Archief
Prins Willem Alexanderhof 20, 2595 BE Den Haag
voor het online beschikbaar stellen van historische persoonsgegevens.

Denie Kasan en Mw. H. blokland-visser
voor het online beschikbaar stellen van historische persoonsgegevens.