Disclaimer

Hoewel Suri-Search ernaar streeft om correcte informatie te verschaffen, kan niet gegarandeerd worden dat de verschafte informatie juist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Daarnaast behoudt Suri-Search zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb.1999, 303), voor zover deze wet niet anders bepaalt.

Suri-Search is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
Commercieel mag er geen informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, via opname of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster.

cropped-plantage-jagtlust-en-suzannas-daal.jpg

Suri-Search, een goed begin voor een speurtocht in uw verleden!